Rovnice s neznámou pod odmocninou
Přihlásit se
Rovnice s neznámou pod odmocninou (3/9) · 3:11

Příklad na rovnice s odmocninou 2 Pokud máte pocit, že ještě s rovnicemi s odmocninou nejste kamarádi, zde si můžete s námi zkusit vypočítat další základní příklad.

Navazuje na Lineární rovnice o dvou neznámých.
video