Rovnice s neznámou pod odmocninou
Přihlásit se
Rovnice s neznámou pod odmocninou (8/9) · 3:35

Rovnice s třetí odmocninou Na tomto příkladu si ukážeme, že ani příklady s neznámou pod třetí odmocninou nemusí být velký oříšek.

Navazuje na Lineární rovnice o dvou neznámých.
video