Rovnice s neznámou pod odmocninou
Přihlásit se
Rovnice s neznámou pod odmocninou (9/9) · 1:47

Definiční obor funkce s odmocninou Odmocnina se nám může objevit i ve funkcích. Zde si ukážeme, jak se to projeví v jejich definičním oboru.

Navazuje na Lineární rovnice o dvou neznámých.
video