Lomené výrazy
Přihlásit se
Lomené výrazy (4/13) · 6:42

Zjednodušování lomených výrazů 3 Zde máme zlomek, který v čitateli i jmenovateli obsahuje složitější mnohočlen. Naším úkolem je rozložit oba na součin a zlomek následně zjednodušit.

Navazuje na Rozklad mnohočlenů.
video