Lomené výrazy
Přihlásit se
Lomené výrazy (2/13) · 4:12

Zjednodušování lomených výrazů - aplikační úloha V této úloze máme obdélník, jehož strany jsou popsány výrazem. Naším úkolem je vyjádřit poměr stran, tedy napsat z daných údajů zlomek a zkrátit jej.

Navazuje na Rozklad mnohočlenů.
video