Lomené výrazy
Přihlásit se
Lomené výrazy (6/13) · 6:11

Zjednodušování lomeného výrazu se dvěma proměnnými Situace se nám lehce komplikuje. Sice zadání je stále stejné, je třeba zjednodušit zlomek, nyní však obsahuje hned dvě proměnné: x, y.

Navazuje na Rozklad mnohočlenů.
video