Lomené výrazy
Přihlásit se
Lomené výrazy (8/13) · 5:56

Vztah mezi násobením a dělením lomených výrazů Pojďme si vyzkoušet násobení a poté i dělení dvou zlomku obsahujících neznámou. Uvidíme, že to jsou operace dosti podobné.

Navazuje na Rozklad mnohočlenů.
video