Posloupnosti a řady
Přihlásit se
Posloupnosti a řady (8/9) · 8:03

Geometrická řada - příklad Vyzkoušíme si nabyté vědomosti na příkladu ze života. Na internetové stránce vzrůstal počet uživatelů měsíčně o 47 %. Kolik měla uživatelů po roce?

video