Skupiny periodické tabulky Vlastnosti alkalických kovů, kovů alkalických zemin a přechodných kovů. Halogeny a vzácné plyny.

video