Dělení desetinného čísla Řešení příkladu 23,828 : 0,28 = ?

video