Primitivní funkce a integrály
Přihlásit se
Primitivní funkce a integrály (2/19) · 5:48

Neurčitý integrál x^n .

video