Primitivní funkce a integrály
Přihlásit se
Primitivní funkce a integrály (8/19) · 3:31

Určení určitého integrálu z grafu .

video