Primitivní funkce a integrály
Přihlásit se
Primitivní funkce a integrály (9/19) · 3:06

Rozdělení intervalu integrálu .

video