Primitivní funkce a integrály
Přihlásit se
Primitivní funkce a integrály (10/19) · 4:26

Určitý integrál posunuté funkce .

video