Primitivní funkce a integrály
Přihlásit se
Primitivní funkce a integrály (14/19) · 5:05

Vyčíslení určitého integrálu pomocí pravidla mocniny .

video