Primitivní funkce a integrály
Přihlásit se
Primitivní funkce a integrály (15/19) · 3:51

Určitý integrál s třetí odmocninou .

video