Počítání s radiány
Přihlásit se
Počítání s radiány (6/6) · 2:59

Radián v praxi Zajímalo by vás, proč byla vytvořena úhlová jednotka radián, když už existoval stupeň? Na příkladu si nastíníme praktičnost této jednotky.

video