Základní goniometrické funkce
Přihlásit se
Základní goniometrické funkce (6/13) · 6:13

Periodicita funkcí sinus a kosinus Pomocí jednotkové kružnice můžeme též ukázat, proč jsou goniometrické funkce periodické.

video