Základní goniometrické funkce
Přihlásit se
Základní goniometrické funkce (10/13) · 7:54

Trojúhelník v jednotkové kružnici Vložme pravoúhlý rovnoramenný trojúhelník do jednotkové kružnice. A nyní si dopočítáme úhly a délky stran tohoto trojúhelníku.

video