Dělení mnohočlenů
Dělení mnohočlenů (1/7) · 11:27

Úvod do dělení mnohočlenů Představíme si dělení mnohočlenů. Jak vydělíme jeden mnohočlen jiným? Velmi podobně jako při normálním dělení čísel!

video