MoMa
MoMa (3/22) · 2:43

1913 | Napětí, Lois Weber a Phillips Smalley Suspense; http://www.moma.org/1913

Americká kinematografie vznikla v roce 1893 První, nám známý, snímek je nazván "Kování" Je to 30 vteřinová, černo-bílá scénka zachycující skutečnost. Je to jen krátký záznam události. O 20 let později, v r.1913, můžeme vidět s filmem "Napětí" počátek snímků s konstruktivním dějem. Byl natočen Lois Weberovou a Phillipsem Smalleym. Je to příběh o mladé matce, která žije ve velmi odlehlé oblasti. V domě, o který se stará služka. Podíváme se na propojenost příběhových dějů v tomto filmu. Začínáme zde vidět průběh příběhu díky střihu. Jednoho dne se služka rozhodne dát výpověď a nechá tam matku s dítětem samotnou. Manžel je ve městě a pracuje. Potom vezme klíč od domu a položí ho pod rohožku. Na dalším záběru jde služka po zpustlé cestě. Kolem jde zrovna tulák a vidí jak služka opouští dům. Poté jde tulák k domu a vezme si klíč. Matka se podívá z okna a spatří tuláka s klíčem. Ví, že nastanou potíže. Co Weberová a Smalley dokázali bylo v tehdejší filmové produkci úžasné. Totiž vytvořit překrytí třech různých scén najednou. Uprostřed je manžel, kterému právě volá manželka. Manželku vidíte v pravém trojúhelníku a tuláka u dveří s klíčem v levé části. Toto spojení akcí do jedné scény je něco, co tehdy nemělo obdoby. Příběh pokračuje honičkou. Manžel, který obdržel telefonát, po cestě ukradl auto a policie jej nahání. Máme tady napínavé momenty, co se děje v domě. Matka se s dítětem schovává, tulák se prochází uvnitř a hledá různé cennosti, a otce, který spěchá na pomoc. Nakonec vše končí tím, že otec zachrání matku s dítětem a tulák jde do vězení. Velmi pokroková záležitost na rok 1913. Pro více informací navštivte MoMA.org/1913
video