MoMa
MoMa (15/22) · 1:35

Tlak a inkoust: Úvod do tisku z hloubky Vytvořeno ve spolupráci s výstavou Německý expresionismus: Grafický impuls.

Hlubotisk je tiskařský postup či způsob tištění. Hlubotisk je způsob, jakým přeneseme obraz z desky na papír. Je založena na tom, že zobrazení je pod povrchem desky. Rozeznáváme několik technik, druhů nebo tiskařských procesů hlubotisku, které již můžete znát. První je technika suché jehly, což je, vyškrabávání či vytváření vrypů přímo do kovové desky pomocí kovového stylu. Škrábáním desky technikou suché jehly, vytváříte rýhy nebo vrypy a odstraňujete kov z desky. Inkoust se usadí na vrypech či v rýhách, kde jsme plochu poškrábali. Lept patří k dalším technikám hlubotisku a je založen na odstranění kovu chemickým procesem - leptáním kyselinou či zásadou. Lept se liší od suché jehly. Při technice suché jehly se škrábáním vytvoří rýha a kov se odstraní. V případě leptu pouze jemně škrábeme povrch, abychom odstranili kryt. Vytvořené zobrazení je podobné předloze, což znamená, že drážky v desce, které v sobě mají inkoust, jej přenesou na papír.
video