Převrácená třída - FAQ
Převrácená třída - FAQ (1/1) · 3:28

Proč jsem převrátila třídu? Úvod do série videí o převrácené třídě (flipped classroom) od paní učitelky Katie Gimbar, která učí matematiku na základní škole v Rayleigh v New Yorku.

video