Khan Academy a její mise
Khan Academy a její mise (2/3) · 3:21

Salman Khan popisuje třídy budoucnosti s kombinovanou výukou Průkopník vzdělávací technolgie, Salman Khan, podává přehled toho, jak mohou nástroje online výuky pomoci fyzickým třídám rozvíjet se a stát se centry kreativity a praktických zkušeností a jak do tohoto velkého obrazu zapadá Khan Academy a jejich letní "Objevitelský tábor".

video