Přihlásit se

Desetinná čísla na číselné ose Zobrazení desetinných čísel na číselné ose a jejich vzájemné porovnání.

video