Přihlásit se

Desetinná čísla na číselné ose Zobrazení desetinných čísel na číselné ose a jejich vzájemné porovnání.

Pomocí číselné osy porovnej čísla 11,5 a 11,7. Nejprve si nakreslíme číselnou osu. Zaměříme se na prostor mezi čísly 11 a 12, jelikož tam se nacházejí naše dvě čísla. Obě jsou o několik desetin větší než 11. Takže zde bude 11 a vpravo bude 12. A nyní si nakreslíme desetiny. Tady někde uprostřed bude jedenáct a pět desetin, tedy 11,5. První část máme za sebou. Zjistili jsme, kde je 11,5. Je to přibližně zde, mezi 11 a 12. To je jedenáct a pět desetin. Zakreslíme si ale i to ostatní. Tady je 1 desetina, 2 desetiny, 3 desetiny, 4 desetiny, 5 desetin, 6 desetin, 7 desetin, 8 desetin, 9 desetin a 10 desetin, tedy 12. Není to úplně přesné, ale jako zobrazení to stačí. Kde tedy leží 11,7? Zde je 11,5. Tohle je 11,6, tohle 11,7. Jedenáct a sedm desetin. 1 desetina, 2 desetiny, 3 desetiny, 4 desetiny, 5, 6, 7 desetin. Takže tady je 11,7. Na číselné ose se čísla zvětšují směrem doprava. 11,7 je vpravo od 11,5. A je tedy určitě větší než 11,5. 11,7 > 11,5 Ve skutečnosti jsme si k tomu nemuseli kreslit číselnou osu. Obě dvě čísla jsou 11 a kousek. Tohle je 11 a 5 desetin. Tohle 11 a 7 desetin. Je tedy jasné, že toto číslo je větší. Obě jsou 11, ale tohle má 7 desetin, na rozdíl od 5 desetin.
video