Limity
Limity (12/19) · 7:41

Limity a nekonečno Jak může vypadat limita v plus nebo minus nekonečnu? A co se děje, když výsledkem limity bude nekonečno?

Navazuje na Posloupnosti a řady.
video