Limity
Limity (14/19) · 4:33

Více o limitách v nekonečnu Na několika příkladech zjistíme, jakou roli hrají dominantní členy, s jejichž pomocí určíme limity v plus nebo minus nekonečnu.

Navazuje na Posloupnosti a řady.
video