Limity
Limity (15/19) · 5:14

Vodorovné asymptoty v plus a minus nekonečnu Jak určíme vodorovné asymptoty v plus a minus nekonečnu s použitím limit?

Navazuje na Posloupnosti a řady.
video