Limity
Přihlásit se
Limity (4/23) · 5:16

Která tvrzení o limitách jsou pravdivá? Pomocí příkladu ukážeme na grafu funkce, která z následujících tvrzení platí.

Takže tady máme graf funkce f(x) a tady máme několik tvrzení o limitě f(x) v různých bodech a nyní budu chtít zjistit, která z těchto tvrzení jsou pravdivá a která ne. Podívejme se na první tvrzení: Limita f(x) v bodě 1 zprava je rovna nule. Je to tedy pravda nebo ne? Tak se na to podíváme. Mluvíme o x, které se blíží jedné zprava, tedy pro hodnoty větší než jedna. Takže jak se x blíží k jedné zprava, čemu se rovná f(x)? Když x je, dejme tomu, jedna a půl, f(x) je tady nahoře; jak se x blíží k jedničce, f(x) zůstává rovno jedné. Takže jak se x blíží k jedné zprava, vypadá to, že limita... ...vypadá to, že limita f(x) pro x jdoucí k jedné zprava není nulová - zdá se, že je to 1. Takže ne, tohle není pravda. Toto by bylo pravda, kdybychom místo <i>zprava</i> použili <i>zleva</i>... zleva to opravdu totiž vypadá... ...hodnota funkce vypadá, že se opravdu blíží nule. Takže pro x jdoucí k jedné zleva, když x je tady... toto je f(x)... ...když x je tady, toto je f(x)... ...když x je tady, toto je f(x)... vidíme, že hodnota f(x) se zdá být blíž a blíž k nule. Takže toto by bylo pravdivé, kdybychom se blížili zleva. Další otázka: Limita f(x) pro x jdoucí k nule zleva je stejná jako limita f(x) pro x jdoucí k nule zprava. Je to pravda? Dobrá, podívejme se: naše funkce f(x), když se blíží k nule zleva... použiji novou barvu... když se blíží k nule zleva. Tady je naše hodnota f(x). Když se blížíme, toto je hodnota f(x). Když se ještě více blížíme, toto je hodnota f(x). Zdá se, že zleva se f(x) blíží k jedné. Když x je větší než 0. Zkusme to. Takže x bude třeba jedna polovina, toto je pak f(x). Když x bude jedna čtvrtina, toto je naše f(x). Když x není o moc větší než nula, toto je f(x). Takže se taky zdá, že se f(x) blíží k jedné. Vypadá to, že je to pravda. Obě dvě se blíží k jedné. Limita je rovna jedné, takže je to určitě pravda. Teď se podívejme na toto tvrzení: Limita f(x) pro x jdoucí k nule zleva je rovna jedné. O tom už jsme mluvili. Limita f(x) pro x zleva... Limita f(x) pro x jdoucí k nule zleva... Vidíme, že když se x blíží k nule, f(x) se blíží víc a víc k jedničce. Takže je to pravda. Limita f(x) pro x jdoucí k nule existuje. Tedy, určitě existuje, už jsme totiž řekli, že se rovná jedné. Takže je to pravda. A teď, limita f(x) pro x jdoucí k jedné existuje. Je to pravda? No, už jsme si ukázali, že když se blížíme k jedničce zprava, zdá se, že limita se blíží k jedné. ...když x je jedna a jedna polovina, máme f(x) rovno jedné. Když x je o trochu větší než 1, je to stále jedna. Takže se zdá, že se blížíme víc a víc k jedničce, ...jenom to zapíšu... Limita f(x) pro x jdoucí k jedné zprava je rovna jedné. No a jaká je limita... ...limita f(x) pro x jdoucí k jedné zleva? No, tady je naše f(x)... ...tady je naše f(x)... zdá se, že f(x) se blíží k nule, jak se blížíme k jedničce zleva. Takže zde se rovná nule. Takže limita zprava má jinou hodnotu, než limita zleva, takže limita neexistuje. Takže toto není pravda. A nakonec, limita f(x) pro x jdoucí k 1,5 je rovna jedné. Takže tady. Takže zatím jsme se dívali na body nespojitosti, nebo body, kde funkce není definována. Ale teď jde o úplně normální bod. Když x je rovno 1,5... což je tady. Toto je f(1,5)... toto je ten bod. Tedy, tohle je hodnota f(1,5). Mohli bychom říct f... ...vidíme, že f(1,5) je rovno jedné. Takže tady je bod [1,5;1], a když se k němu blížíme zleva, z hodnot nižších, je to jedna, limita se zdá být rovna jedné. A když se blížíme zprava, limita se zdá být rovna jedné. Takže je to celkem snadné. Tady je graf spojitý, a když pouze v bodě nahradíme... nebo se prostě na graf podíváme, limita je hodnota funkce. Takže nepotřebujeme, aby funkce nebyla definována, abychom našli limitu. Je to tedy pravda, limita f(x) pro x jdoucí k 1,5 je rovna jedné.
video