Limity
Limity (6/19) · 5:16

Určení jednostranných limit z grafu 2 Znovu máme graf funkce. Dále máme zadaných několik možností vyjadřující hodnoty limit v určitých bodech na funkci. Naším úkolem je usoudit, která z nich jsou pravdivá.

Navazuje na Posloupnosti a řady.
video