Limity
Limity (9/19) · 5:44

Určení limity z funkčního předpisu Ukážeme si, že někdy je třeba si funkční předpis upravit, abychom mohli určit limitu v daném bodě. Výsledek si ukážeme graficky i numericky pomocí kalkulačky.

Navazuje na Posloupnosti a řady.
video