Limity
Limity (7/19) · 2:46

Určení jednostranných limit z grafu 3 Pomocí dalšího příkladu ukážeme na grafu funkce, jaké jsou jednostranné limity a jestli existuje oboustranná limita.

Navazuje na Posloupnosti a řady.
video