Limity
Limity (16/19) · 5:26

Výpočet limity v nekonečnu pomocí úprav výrazů Spočítáme limitu typu nekonečno minus nekonečno pomocí rozšíření jiným vhodným výrazem.

Navazuje na Posloupnosti a řady.
video