Limity
Přihlásit se
Limity (9/23) · 4:05

Limity v bodech, ve kterých funkce není spojitá Ukážeme si, že limita funkce může existovat v bodě, ve kterém funkce není spojitá. Zároveň bude limita rozdílná od funkční hodnoty v bodě.

Na obrázku je graf funkce f(x). Pokud zároveň existuje limita f(x) pro x jdoucí k 0 i f(k), ale f(x) není v ‚k‘ spojitá, jaká je hodnota ‚k‘? Takže chceme najít takové ‚k‘, ve kterém funkce není spojitá, ale f(k) existuje a zároveň existuje taky limita funkce f(x) pro x jdoucí ke ‚k‘. Asi nejjednodušší je poznat, kde f(x) není spojitá. Vidíme, že pro x rovno -2, není funkce spojitá. Tady to vypadá, že se blíží 3, ale najednou skočí do -3. Takže -2 je jeden z kandidátů pro ‚k‘. Další nespojitost nastává pro x rovno 3. Opět funkce přeskočí z 4,5 do -4. Takže máme dalšího kandidáta pro ‚k‘, kde f(x) není spojitá. A konečně, když se x rovná 8, vypadá to, že se f(x) blíží 1, ale pak najednou skočí do 8, a pak zase pokračuje od 1. Takže toto jsou tři kandidáti na ‚k‘, body kde funkce není spojitá. Teď zjistěme, pro které z těch bodů existuje f(x). f(-2) existuje, f(3) taky… tady je hodnota v f(3), tady v f(-2) a f(8) taky existuje. Všechna potenciální ‚k‘ splňují, že je v nich f(x) definovaná, ale není tam spojitá. Platí to pro x rovno 8, 3 i -2. Teď se podívejme na první podmínku. Limita f(x) pro x jdoucí do k musí existovat. Když se podíváme na x rovno -2: limita f(x) pro x jdoucí do -2… Když se tam f(x) přibližuje zleva, vypadá to, že jde do 3, ale když půjdeme zprava, f(x) se blíží hodnotě -3. Takže v bodě x rovná se -2 limita neexistuje. Limita zleva se nerovná limitě zprava. To samé platí pro x rovná se 3. Limita zleva je 4,5, ale limita zprava je -4. Takže 3 taky vypadává. Zbývá nám už jen jeden bod a v něm by ta limita existovat měla. Limita f(x) pro x jdoucí do 8 zleva je 1 a limita pro x jdoucí do 8 zprava taky. Limita zleva se rovná limitě zprava, takže limita f(x) pro x jdoucí do 8 je 1. Důvod, proč tam f(x) není spojitá, je ten, že limita f(x) pro x jdoucí do 8 zleva není rovna funkční hodnotě f(x) v bodě x rovná se 8. Limita zleva je rovna 1, zatímco f(8) je rovna 7. Díky tomu to vyhovuje poslední podmínce. Funkce v bodě 8 není spojitá, je tam definovaná a její limita tam existuje. Ale limita f(x) pro x jdoucí do 8 se nerovná funkční hodnotě f(8). Takže bod x rovná se 8 vyhovuje všem podmínkám. Můžeme tedy říct, že ‚k‘ se rovná 8.
video