Limity
Limity (10/19) · 2:07

Určení limity z funkčního předpisu 2 Nyní si ukážeme nejjednodušší příklad výpočtu limity. Je to tehdy, pokud je funkce spojitá a my hledáme limitu v libovolném konečném bodě.

Navazuje na Posloupnosti a řady.
video