Limity
Limity (17/19) · 3:37

Limita v plus a minus nekonečnu 2 Na tomto příkladu si procvičíme nalezení limity v minus nekonečnu z funkce s odmocninou.

Navazuje na Posloupnosti a řady.
video