Limity
Limity (18/19) · 3:04

Limita v plus a minus nekonečnu 3 Nyní nás čeká výpočet limity v nekonečnu z funkce, která obsahuje goniometrickou funkci.

Navazuje na Posloupnosti a řady.
video