Limity
Limity (19/19) · 2:21

Limita v plus a minus nekonečnu 4 Na závěr si vyzkoušíme vypočítat ještě jednu limitu z goniometrické funkce, přičemž ale zjistíme, že ne vždy musí limita existovat.

Navazuje na Posloupnosti a řady.
video