Limity
Limity (2/19) · 2:21

Určení limity z grafu Pojďme si na konkrétní graficky zadané funkci vyzkoušet, jak se hledá limita v daném bodě.

Navazuje na Posloupnosti a řady.
video