Limity
Limity (11/19) · 5:08

Základní vlastnosti limit Ukážeme si pravidla hry, abychom byli schopni vypočítat i složitější limity. Konkrétně se naučíme vzorce pro součet, rozdíl, součin a podíl limit.

Navazuje na Posloupnosti a řady.
video