Limity
Limity (8/19) · 6:20

Určení jednostranných limit z funkčního předpisu Máme zadanou lomenou funkci s absolutní hodnotou, která není spojitá. V bodě nespojitosti vypočítáme jednostranné limity.

Navazuje na Posloupnosti a řady.
video