Limity
Limity (13/19) · 4:07

Limita v plus a minus nekonečnu Pomocí dominantních členů polynomu zjistíme, k čemu se bude blížit hodnota funkce v plus a minus nekonečnu.

Navazuje na Posloupnosti a řady.
video