Derivace funkce
Přihlásit se
Derivace funkce (9/11) · 3:54

Derivace mocnin Jak jednoduše derivovat jednoduché mocninné funkce pomocí jednoho pravidla.

Navazuje na Limity.
V tomto videu budeme mluvit o pravidle mocniny, to nám hodně usnadňuje počítání derivací, hlavně derivace polynomů. Už nejspíš znáte definici derivace. Limita pro x jdoucí k 0 výrazu: f(x plus Δx) minus f(x), to vše lomeno Δx. Je to vlastně jen hledání směrnice tečny v daném bodě. Uvidíte, že pravidlo mocniny je užitečné, nebudeme muset upravovat tyhle, někdy komplikované, limity. Pravidlo nebudeme v tomto videu dokazovat, jen si ukážeme, jak se používá a v dalších videích zjistíme, proč tomu tak je, a také si ho dokážeme. Toto pravidlo nám říká, že pokud máme funkci f(x) rovnou nějaké mocnině x, tedy x^n, kde n není 0. N může být cokoliv kromě nuly, nemusí být ani celé číslo. Pravidlo nám říká, že derivace tohoto f'(x) je jednoduše rovno n krát… Jen dáte mocninu před funkci. Je to n krát x a mocninu u x snížíte o jedna. Takže f'(x) se rovná n krát x^(n minus 1). Pojďme si udělat pár příkladů, abychom si byli jisti, že to dává smysl. Tak řekněme, že f(x) se bude rovnat x^2. Co bude podle pravidla mocniny f'(x)? V tomhle případě je n rovné 2, takže dáme 2 dopředu: 2 krát x^(2-1). To tedy bude 2 krát x^1, což je prostě 2x. Celkem jednoduché. Teď mějme funkci g(x) se rovná x^3. Co bude derivace g(x)? N je 3, jenom zopakujeme postup. Asi vám to připadá až směšně přímočaré. Tohle tedy bude 3 krát x^(3-1) neboli 3x^2. A to je vše! V dalším videu budeme řešit, proč tomu tak je. Udělejme další příklad, abychom ukázali, že to neplatí pouze pro kladná celá čísla. Můžeme mít třeba funkci h(x), které se rovná x^(-100). Co říká pravidlo mocniny? N bude -100, takže to bude: -100 krát x^(-100-1), což je -100 krát x^(-101). Udělejme ještě jeden. Mějme funkci z(x), která se rovná x^2,571. Opět chceme najít derivaci. A znovu nám pravidlo mocniny usnadní život, n je 2,571, takže to bude 2,571 krát x^(2,571-1). To se rovná, musím si posunout stránku, 2,571 krát x^1,571. Snad se vám to líbilo. V dalších videích ukážeme další vlastnosti derivací, a zjistíme, proč toto pravidlo dává smysl, a pak si ho pro pár případů dokážeme.
video