Limity II
Limity II (4/10) · 8:30

Důkaz existence limity pomocí okolí bodu Na jednoduchém příkladu dokážeme, že pro jakékoliv okolí epsilon lze najít příslušné okolí delta, tedy naše definice limity platí.

Navazuje na Limity.
video