Limity II
Limity II (6/10) · 5:20

Limita funkce pomocí algebraických úprav - příklad Elegantní úprava funkce pomocí algebraických úprav nám pomůže nalézt limitu v bodě nespojitosti a dodefinovat funkci.

Navazuje na Limity.
video