Limity II
Limity II (8/10) · 7:02

Limita funkce pomocí goniometrických vzorců - příklad Pokud máme zjistit limitu funkce založené na goniometrických funkcích, je možné k úpravě použít goniometrické vzorce. Pojďme si to vyzkoušet.

Navazuje na Limity.
video