Přihlásit se

Důkaz: log a + log b = log ab vlastnosti logaritmů

video