Přihlásit se

Odhad s desetinnými čísly Slovní úloha, odhad a řešení

video