Vytvoření třídy pro kombinovanou výuku
Přihlásit se
Vytvoření třídy pro kombinovanou výuku (5/5) · 5:16

Jak se nekognitivní dovednosti projevují v prostředí kombinované výuky? .

Navazuje na Úvod do kombinované výuky.
V souvislosti se zkušenostmi studentů s prostředím kombinovaného učení se nabízí další velmi zajímavá otázka. Týká se způsobu uvažování a dovedností, které by si studenti měli skutečně dobře osvojit. Jistě by neměly chybět: odhodlání, vytrvalost, vnitřní motivace a osobnostní předpoklady, které média označují jako "nekognitivní dovednosti". Jde o velmi složitou problematiku a upřímně řečeno, nejsme odborníci na toto téma, o těchto dovednostech se v poslední době hodně píše, stojí tedy za bližší prozkoumání. Doporučujeme výbornou knihu Paula Tougha Jak děti dosahují úspěchu, (How children succeed) která shrnuje nejdůležitější dosavadní výzkumy, týkající se pevné vůle. Pěkné srovnání otiskly i New York Times v článku "Co když k úspěchu vede selhání ?" ("What If the Secret To Success Is Failure?") Zmíním i 1 zdroj vydaný Konsorciem pro výzkum ve školství v Chicagu, článek nabízí detailní popis problému. Nemáte-li čas na celou studii, přečtěte si 1. kapitolu, proniknete do tématu mnohem hlouběji. A pokud jste ambiciozní, začtěte se a přečtěte celou studii. Možná si teď kladete otázku, jak zapadají nekognitivní dovednosti do kombinovaného učení. Tuto otázku jsme si položili, protože je velmi zajímavá. Myslíte si, že prostředí kombinovaného učení a využití techniky pomáhá, nebo naopak brání studentům v rozvoji nekognitivních dovedností a vnitřní motivace? Díváme-li se na věc kriticky, můžeme říct: Nechci, aby moje dítě komunikovalo s počítačem. Naruší se vztah k učiteli. "Počítač vás nenaučí pevné vůli a vytrvalosti." Do určité míry, myslím, můžeme souhlasit. Proto propagujeme spíš kombinované učení, kde se střídá práce online a offline. Zdá se to vhodnější než vzdělávání výhradně online. Na druhou stranu, uvažujeme-li o tom, že při kombinovaném učení mají učitelé více času přemýšlet o druhé stranně vzdělávacího procesu, kdy žáci přijímají větší zodpovědnost za své výsledky, může skutečně dojít k intezivnějšímu učení. Vznikne tak příznivé prostředí pro studenty i učitele. Usilujme o zachování pevných vazeb mezi žáky a jejich učiteli. Uvažujme ale i o přínosech kombinovaného učení v naší situaci. Představte si na chvíli, že změníme školní prostředí, tak, aby žáci byli zodpovědní za výsledky a za úspěch ve vzdělávání, pak můžeme k nekognitivním dovednostem řadit vytrvalost a vůli učit se v každodenním životě. Uvažujme teď o opačném případě. Kdyby výuka neměla dané cíle, kdyby studenti postupovali vpřed bez ohledu na vynaložené úsilí, jak bychom je vlastně vedli k vytrvalosti a pevné vůli? Myslím, že jedním z důvodů, proč kombinované učení přináší žákům více akce, spočívá v tom, že studenti mají k ruce vzdělávací nástroje a různými způsoby se sami naučí, co potřebují. Nemusí postupovat stejně jako soused. Nemusí kopírovat ničí postup. Každý se smí vydat vlastní cestou. Když dovolíte studentům hledat informace na webu, octnou se ve velkém světě, je úžasné, co všechno zvládnou, když si můžou zvolit postup, který jim sedí nejlíp je to vidět zejména ze začátku, když jim učitel dovolí použít něco, co považuju za soubor vhodných informačních zdrojů. Díky kombinovanému učení jsme schopni vysvětlovat problémy způsobem šitým na míru různým skupinám. V žácích se viditelně probouzí chuť učit se. Všichni naši studenti si základy čtení, psaní i základy matematiky osvojují v malých skupinách, Složitost úloh odpovídá úrovni žáků. Naším cílem je, aby se žáci nad úkolem zapotili. Chceme, aby pracovali na hranici svých možností, což je snadno patrné. Je jim to vidět na tváři a skoro vidíme, jak jim to šrotí v hlavě. Jako by říkali: Uf, to je makačka. Do tohohle bodu se dostaneme díky skupinovému výkladu. Takový postup je možný díky technickému vybavení učeben. Dbáme, aby byli žáci motivováni nejen učitelem, ale také používaným technickým vybavením. Briane, vyprávěl jsi mi o zajímavém případu, který se stal v pilotním provozu kombinované výuky. Odehrál se před pár lety. Mluvil jsi o studentce, která poprvé v životě mohla vzít učení do vlastních rukou. Bylo to při pilotáži na letní škole, v opakovacím kurzu algebry pro žáky 9. třídy Živě si tu studentku pamatuju, na první pohled vypadala zoufale, jako typický propadlík, a k matice měla přístup jako repetent. Přišla do Khanovy školy. Tenkrát se tu používala metoda sériových úloh, k postupu o 1 krok bylo třeba skóre 10/10, pokud jste měli 9 bodů, a pak 1 chybu, museli jste celou sérii řešit znova, bylo to příjemné zklamání nebo důvod k pořádnému vzteku, dnes se ten postup už nepoužívá. Ale ta studentka tenkrát počítala a chybovala právě v 9. příkladu, těsně před cílem. Viděl jsem, jak bouchá hlavou o lavici, Hned potom si mumlala pod fousy: Nenechám toho, dokud ten příklad nevyřeším." Zůstala v třídě po zvonění a vypočítala i 10. příklad. vyřešila celou sérii, zaklapla notebook a odešla ze třídy. Nedovedu si představit, že by to dokázala v klasické výuce, kdybych nad ní stál a opakoval: "Spočítej ještě 2." Stalo se to, protože přijala odpovědnost, všechno bylo jen na ní. To jí dodalo potřebné odhodlání.
video