Proměna školy pro kombinovanou výuku
Přihlásit se
Proměna školy pro kombinovanou výuku (2/2) · 12:46

Nové způsoby jak strukturovat den a rok v kombinované výuce Po zavedení kombinované výuky je možné změnit základní strukturu výuky do jednotlivých lekcí.

Navazuje na Role učitele v prostředí kombinované výuky.
U škol, které dělají velká rozhodnutí a velké změny systému, o kterých si povíme, se nebudeme soustředit jen na samotná jejich rozhodnutí. S některými můžete souhlasit, s jinými ne, o to nejde. Snažíme se ukázat, že se systém může pozměňovat pro naše potřeby. Jde tu o rozhodnutí, která děláme. Summit chtěl dosáhnout dvou věcí. Jedné pro studenty, jedné pro dospělé. Chtěli, aby se studenti mohli věnovat mimoškolním a volitelným aktivitám, a pro učitele chtěli více času věnovaného školení a společné přípravě. Podle kalendáře pak vymysleli tzv. mezičas, hodně podobný vysokoškolským. Několik týdnů pracují studenti na smysluplných, ucelených projektech. Učitelský sbor zase pracuje na vzájemném profesionálním rozvoji. Původně měli tradiční rozvrh a s touto změnou začali něco úplně nového. Když jsme začali uvažovat o změně, snažili jsme se oprostit od konceptu ročního kalendáře, od obvyklého časového rozvrhu. Začali jsme s čistým štítem a řekli si: "Jaké řešení by bylo nejvhodnější?" Akutečně jsou tu jasná omezení, je tu utkvělá myšlenka letních prázdnin atd. Ale řekli jsme si: "Kolik času ročně musíme skutečně věnovat tomu, aby děti dělaly pokroky a naučily se, co je potřeba. A jak přehodnotit školní rok, aby to nebyl jen sprint od začátku až do konce, aniž by měl člověk čas se nadechnout nebo zapřemýšlet. Takže jsme udělali velmi inovativní krok a odebrali ze školního roku osm týdnů, což je asi dvacet procent času a řekli si: "Chceme, aby děti zažily i skutečný svět kde mohou dělat co je baví a zajímá, ponořit se do toho a být mezi lidmi. Dejme jim tuto možnost i během školního roku. Takže jsme čas rozdělili na třítýdenní a dvoutýdenní bloky, abychom jim dali čas si oddechnout od každodenní rutiny, na chvíli se zamyslet a dělat něco jiného, odpočinout si a vlastně si dopřát restart. A ještě větší přínos to má pro učitele, protože jim to dává 8 týdnů, šikovně rozprozstřených v roce, kdy se mohou rozvíjet, připravovat se, pracovat v týmu, kdy mohou zkoumat výsledky studentů a přizpůsobit tomu výuku a mohou se tak opakovaně zamýšlet nad postupem a výsledky, nad tím, co dokázali, jak pokračovat, co případně změnit a jak správně vést žáky. Je to nesmírně přínosné a myslím, že to je jeden z důvodů proč se nám podařilo tento model tak rychle a efektivně rošířit. Myslím, že je to krásný příklad, jak můžeme dělat, co je pro děti nejlepší: najít, čeho si vážíme a postavit na tom systém, který bude skvěle fungovat. Toto byl jeden ze způsobů, jakým si lidé upravili školní kalendář. Některé školy dokonce zavedly celoroční výuku, kterou realizují hned několika způsoby: studenti pracují v proměnlivých skupinách, prázdniny mají v různých termínech, výuka je jinak rozložená pro celou školu, což jsou nesmírně inovativní metody. Uvědomme si, že vše je jen nástroj. I kalendář nám může posloužit. Nemusíme dělat vše jako dřív. Mysleme na studenty a co pro jejich vzdělání udělat a jak nám toho kalendář pomůže dosáhnout. Ze všech škol, kterým se věnujeme, má KIPP asi nejzvláštnější školní den. KIPP si dal velký závazek zavést pro každé dítě delší denní výuku. Jejich rozvrh často začíná v 7:30 a končí v 5 odpoledne. Nevím, co si o tom myslíte. Já osobně bych řekl, že na délce hodně výuky záleží, ale je to dost zajímavá otázka. Je to obecná pravda, nebo platí jen pro někoho? Co když někteří studenti potřebují na zvládnutí látky více času, než jiní? Mohl by fungovat systém, kdy studenti, kteří látku zvládají dřív, končí dřív, nebo mají dokonce den volna, nebo pracují na dalších projektech, které je zajímají? Když jde o změnu délky výuky, nemusíme předpokládat, že bude stejná pro všechny. Soutředíme se spíš na to, co potřebují jednotlivý studenti. To nás přivádí k tématu nesmírně oblíbených domácích úkolů. Skutečně potřebujeme stejný systém úkolů, který se používal odjakživa, nebo máme nechat rozhodnout samy studenty, kde a jak chtějí pracovat? Studentům se určí, co se naučit, ale je jedno, jestli se učí doma nebo ve škole. Carpe Diem v Arizoně a Indianapolis se zabývá jak otázku domácích úkolů, tak problémem, zda mají mít všichni stejný rozvrh a vytvořili systém, kde studenti, kteří látku zvládli, mají v pátek volno a mohou se věnovat tomu, co je zajímá. Podobně umožňuje rozvrh Navigator Schools umožňují dětem, které zvládly látku, odejít dřív domů, nebo dělat něco, co je baví, zatímco žáci, kteří potřebují více času, pracují ve skupinách nebo s učitelem. Dnes se bude soustředit na různá řešení rozvrhu a na to, jak tyto systémy lidé každý den zvládají. Zásadní u systému blended learning je, že učitelé mohou svůj čas ve třídě využít daleko efektivněji Ale naše protagonistické školy jdou ještě dál. Snaží se kombinovat nové výukové metody, změny rozvrhů, a využívat čas efektovně i mimo třídu. Přesně tak. Třeba v KIPP LA spolu pracují různí studenti v rámci jedné třídy, ale i v rámci několika různých tříd a potkají se tak různí studenti i učitelé, takže obecná snaha je dostat vhodného žáka k vhodnému učiteli na vhodnou hodinu. "Řekli jsme si, proč nevyužít naše silné stránky? Máme učitele, který je skvělý v práci se slabšími žáky. Máme učitele, který dokáže motivovat nadané žáky, ty žáky, ktěří jsou zdatní, pokročilí, dokáže je správně motivovat a dostat z nich to nejlepší. Proč nevyužít naše silné stránky? Děti se střídají v různých skupinách. Učí se matematiku hned u několika učitelů, aby se skutečně naučily vše, co potřebují." Také Navigator Schools vytvořily volný rozvrh, který učitelům umožňuje uvolnit studenti, kteří látku zvládli, a soustředit se na ty, kteří to potřebují. "Dám vám příklad. Druháci ráno začnou hodinou matematiky. Hodina matematiky má 60 minut a na konci té hodiny vyzkoušíme žáky z "denního studijního cíle" Ti, kteří to umí, se účastní blended learning a pracují 30 minut na ST Math. Ostatní v malých skupinách učí, co nezvládli. Jeden z rodičů vypomáhá a dohlíží na práci s počítačem a učitelé se tak mohou věnovat dětem." Tyto systémy potřebují, aby byla celá škola dobře koordinovaná, takže máte nějaké pevné zdroje, učebny, a děti, které je využívají. To znamená, že se podle rozvrhu řídí celá škola, přesně na čas. Čím víc se nad flexibilním rozvrhem zamýšlíme, tím větší vyplývají výhody. Tak například tento systém potírá časové hranice mezi jednotlivými předměty, protože si žáci vlastně vybírají, jestli chtějí zrovna matematiku, cizí jazyk, čtení, společenské vědy, nebo přírodovědu. Carpe Diem, již zmíněná škola v Arizoně a Indianapolis, mají i několik hodin dlouhé volné časové bloky, kdy si studenti vyberou, jestli chtějí čas trávit spíš matematikou, než angličtinou. Proč by měly být veškeré vědomosti nacpané do 57 minutových výukových hodin? Některé činnosti vyžadují víc času, a ten jim dítě věnuje těžko, když ho zvonění pošle každých 57 minut dělat něco jiného. Udělali jsme to tak, aby si žáci mohli sami řídit, co se učí. Říkáme tomu "osobní studijní čas". Ten u nás máme jednou týdně, trvá celkem dlouho a studenti se v průběhu mohou radit se svými učiteli. Snažíme se o to, aby si studenti trénovali mozek, aby si vyzkoušeli přemýšlet nad něčím po delší dobu, aby si dokázali rozvrhnout čas, plánovat, vytyčovat si cíle, hledat zdroje ke studiu, najít pomoc, když je potřeba a zdá se nám, že ve standardně strukturovaných školách se tomu studenti věnují jen po velmi krátkou dobu. Chtěli dát více času, který by se skutečně naužili využívat, protože si myslíme, že je to daleko bližší studiu na VŠ nebo skutečné práci, kde se musíte soustředit na jednu věc po poměrně dlouhou dobu." Acton Academi je škola se systémem blended learning v texaském Austinu, která nechává studenty věnovat se 2-3 hodiny každý den tomu, co si vyberou. Někteří se učí matematiku z videí na Khan Academy, nebo pracují s matematickým programem ALEKS jiní se věnují angličtině, nebo se učí cizí jazyky přes Rosetta Stone. Flexibilní rozvrhy nejsou populární jen v USA, zvlášť pro mezinárodní diváky. Švédská organizace Kunskapsskolan má školy ve Švédsku, v New Yorku i jinde. Studenti si zde z velké části sestavují rozvrhy sami. Zlikvidovali vlastně koncept třídních rozvrhů, studenti jsou svou vlastní cestou a postupují po jednotlivých krocích. Je 35 kroků, kterými musí projít, což se může zdát trochu chaotické, ale studenti mají jasný plán a postup. Ten se řídí jejich studijními cíly, které si zapisují a vypracovávají je. Anevadí, že Michael je na 34. kroku a já jen na 3., víme, na čem jsme, a je jisté základní minimum znalostí, kterého s jistotou všichni dosáhnou. Na chvíli zastavím a vžiju se opět do kůže ředitele, protože jestli mám být upřímný, bylo těžké vytvořit jeden fungující rozvrh. Dát toho správného učitele do té správné místnosti a ještě to udělat flexibilně by pro mě bylo asi jako 3D šachy. Bylo by to vážně těžké. Chtěl bych mluvit o dvou způsobech, jak na to. Buď člověk kontroluje a hlídá každý detail, jako dosud, ale ještě musí být flexibilní. To je zvládnutelné, ale těžké. Něco jako plánování svatby s pomocí steroidů. Všichni musí mít své místě, ale strýček nesmí sedět vedle tety a co dělat, když se všechno sesype? Když uvažujeme o flexibilitě, jako o rozvrhu, se kterým se dá šoupat, je to proveditelné a hodně škol se toho drží. Když se přikloníme k flexibilnímu systému, což je vlastně ta druhá možnost, musíme trochu umírnit snahu o naprostou přesnost a nechat studenty starat se o vlastní vzdělání. Na flexibilních školách, jako Summit, Acton Academy a dalších se studenti sami rozhodují, jak využijí svůj studijní čas. A zase musíme trochu upustit od pravidel. Myslíme si, že školy musí bý strukturované a systematické. Ale mohli bychom dát dětem každý den trochu času, kdy si budou rozhodovat sami? My si myslíme, že ano. Je to plus pro žáky. Určitě neplatí: "Musím tomu čtení věnovat stejně času, jako matematice, a tady Michael to má úplně stejně." Když necháme každého studenta trochu si přizpůsobit učení, bude efektivnější. A jde nám i o budoucí úspěšnost, je logické, že se tito studenti spíš uplatní v dalším studiu nebo v práci, jestliže už mají zkušenosti s tím, jak si rozvrhnout práci.
video